Политика за поверителност

За нас сигурността и защитата на нашите клиенти и потребители, както и спазването на законовите рамки е съществена част от принципите за защита на личните Ви данни.

УЕБРЕЙТИНГ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Tърговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК207289253, със седалище и адрес на управление: гр. София; Район р-н Красна поляна; Спас Вецов  45, тел.: 089 884 9999, МОЛ: Кирил Лалов, Електронна поща: hello@webrating.bg

IBAN: BG24UNCR70001525240442

Компетентният надзорен орган е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД):

  • Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
  • Телефон: +359 2 915 3 518
  • E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  • Уеб сайт: www.cpdp.bg

Личните данни, събирани при употребата на този сайт служат единствено за подобряването на потребителското изживяване, за статистика и за обратна връзка. По-долу са изброени всички технологии и инструменти включени в настоящия уеб сайт.

Получаваната по време на ползването от Вас на нашaтa интернет страницa информация ние използваме само за статистически цели и за защита от неправомерен достъп до предлаганото от нас в интернет. Това ни помага да съобразяваме и оптимизираме нашaтa интернет страницa, според Вашите потребности. Не създаваме индивидуални профили на отделните ползватели на страницата.

Лични данни

В дигиталната платформа Webrating.bg не се създават лични профили и не се събира информация за всеки потребител персонално. Не се предоставят данни за трети страни.

Конктактна форма – Данните, събирани чрез формата за обратна връзка (Име, Фамилия, Е-mail), служат единствено, за да отговорим на вашите запитвания. Те са конфиденциални, не се използват с други цели и не се споделят с трети страни.

Контактна форма за връзка с фирмите в сайта. Данните от нея не се събират от Webrating.bg, но се предоставят на съответните фирми. Те служат единствено за осъществяване на контакт между компаниите и техните потенциални клиенти.

Форма за регистрация – чрез нея в сайта се регистрират юридически лица. По желание, могат да се регистрират и физически лица, като в този случай то тях се събират данни, които са видими публично и служат за популяризиране на дейността им чрез сайта и за връзка с тях от страна на техните потенциални клиенти. Те се предоставят доброволно и са следните: Имена, населено място, адрес, телефон, e-mail. Те се пазят през цялото време на активност на регистрацията и се изтриват при изрично желание на субекта на данните.

СЪБИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

В случай, че сте избрали да се използвате функционалностите на дигиталната платформа Webrating.bg и да използвате предоставяните чрез него онлайн услуги се изисква да предоставите някои лични данни, като например име(на), телефонен номер, e-mail според спецификата на услугата или Вашата заявка. Събраната информация се обработва от УЕБРЕЙТИНГ ЕООД единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас запитвания и осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти.

Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до съдържанието му. Повече информация относно условията за ползване на интернет страниците на УЕБРЕЙТИНГ ЕООД може да откриете Общите условия.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

–        право на достъп до личните Ви данни, обработвани от УЕБРЕЙТИНГ ЕООД право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

–        право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Ако искате да упражните правото си на достъп до Вашите лични данни или да ги коригирате, може да се свържете с нас чрез формата за запитване.

Начините за събиране и обмен на лична информация, които ние използваме са:

–        Форми за запитвания и регистрация.

–        E-mail

Предоставеният от Вас имейл се използва за следните цели:

–        за идентификация на Вашите заявки, подадени през формата за контакт

Обработване лични данни на потребителите при съдействие на компетентни държавни и/или общински органи при извършването на проверки от тях

–        При предоставянето на обществени електронни съобщителни услуги УЕБРЕЙТИНГ ЕООД е обект на контрол от страна на различни държавни и общински органи – напр., Комисия за защита на потребителите (КЗП), Комисия за защита на личните данни, Национална агенция за приходите (НАП) и други. В хода на осъществяване на този контрол тези органи разполагат с правомощието да извършват проверки, както и да изискват от УЕБРЕЙТИНГ ЕООД да предоставя намиращи се в него информация. Възможно е изисканите документи и информация да съдържат лични данни на потребителите.

 Примери:

– При постъпил сигнал или жалба на потребител КЗП и КЗЛД разполагат с правомощието да изискат от УЕБРЕЙТИНГ ЕООД да предостави относими към случая документи и информация, които може да съдържат следните данни: основни данни, данни за договорите, данни за задълженията, данни за плащанията, както и данни за комуникация със съответния потребители;

– При извършване на данъчна ревизия органите на НАП разполагат с правомощието да изискат от УЕБРЕЙТИНГ ЕООД да предостави счетоводни документи, които могат да съдържат и лични данни за определени потребители.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА ДАНЪЧНОТО И СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

–        Данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват УЕБРЕЙТИНГ ЕООД да съставя определена счетоводна и търговска информация, включително да съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане.

–        При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни на потребителите, се съхраняват от УЕБРЕЙТИНГ ЕООД за срокове, предвидени в съответните закони. Тези срокове са с голяма продължителност (например фактурите, които са документи за данъчно-осигурителен контрол, следва да се съхраняват за срок от единадесет години).

Инструменти за статистика и ремаркетинг

Facebook Pixel – инструмент на Facebook, чрез който получаваме статистика за посещенията в сайта и ефективността на нашите Фейсбук реклами. Данните събирани чрез него не носят информация, чрез която да идентифицираме конкретни физически лица. Въпреки това, информацията от Facebook Pixel позволява потребителите могат да бъдат персонално идентифицирани и да получават целева реклама в едноименната социална мрежа.

Използваме този инструмент с цел да ви предложим единствено актуални предложения, както и да не попадате на едни и същи наши реклами прекалено често.

Научете повече от официалната политика за лични данни на Facebook Ireland Ltd. тук: https://www.facebook.com/policy.php

Google Analytics – инструмент на Google Inc, благодарение на който ние получаваме статистика за посещаемостта на сайта си, а вие – единствено релевантни реклами. Информацията, която получаваме не е достатъчна, за да ви идентифицираме като физическо лице, но на базата на нейното събиране, все пак можете да бъдете персонално идентифицирани от Google Inc. Информацията се пази в продължение на 26 месеца, след което се изтрива автоматично.

Ако желаете да се откажете да бъдете проследявани от Google Analytics глобално от всички сайтове, можете да го направите чрез посочения линк – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Защита

Криптиране – За да защитим Вашите лични данни от злоупотреба от трети страни, информацията подадена от вас е в криптирана форма посредством SSL (Secure Socket Layer) протокол. Можете да се уверите в това по наличието на зелено с катинарче в прогрес бара на браузера ви и по това, че URL адресът започва с „https“.

За всякакви въпроси относно използването на лични данни и тяхната защита или за оттегляне на съгласието за обработката им, се свържете с нас на следния имейл: hello@webrating.bg