Общи Условия и Правила

1. Добре дошли в Webrating.bg
Мисията на дигиталната платформа Webrating (наричана още “платформата” или “Webrating”) е да свързва всички активни юридически и физически лица в интернет пространството. Платформата предлага разнообразни и индивидуални решения и комуникационни инструменти на всички потребители и се стреми да бъде дигитално пространство, където потребителите да открият търсеният от тях резултат в най-известните световни интернет търсачки.

2. Споразумение
Информираме ви, че използвайки услугите на платформата, вие сключвате правно обвързващо споразумение с УЕБРЕЙТИНГ ЕООД, ЕИК 207289253.

Потребителят (независимо юридическо или физическо лице, извършваща търговска дейност) е информиран и се съгласява Webrating.bg  да изпраща уведомления, повиквания, съобщения и електронна поща. Това се отнася за целите на директния маркетинг и реклама/промотиране на собствени услуги на компанията. Същото важи за продукти и услуги на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения.

Webrating.bg  изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

а) Това СПОРАЗУМЕНИЕ включва Правила и Условия, Политика за поверителност, Политика за бисквитки и други условия, които ще видите в момента, в който за първи път използвате определени функции в Webrating.bg. Периодично нови функции могат да бъдат добавяни от Webrating.bg. В случай, че не сте съгласни с това СПОРАЗУМЕНИЕ, не достъпвайте, не се регистрирайте, не използвайте платформата или нашите услуги. Webrating.bg  изпълнява всеки отказ за получаване на предстоящи съобщения за маркетингови цели.

б) Това СПОРАЗУМЕНИЕ се прилага по отношение както на активни потребители на нашите услуги, упоменати като ЧЛЕНОВЕ, така и към нерегистрирани потребители, упоменати като ПОСЕТИТЕЛИ. Терминът ПОТРЕБИТЕЛ важи и за двете категории ЧЛЕНОВЕ и ПОСЕТИТЕЛИ;

3. Webrating.bg се грижи за вашите лични данни 
Регистрирайки се в дигиталната платформа Webrating.bg, членовете дават своето изрично съгласие за събиране на лична информация за тях, както и за използването й от Webrating.bg в рамките на настоящите Общи правила и Условия и отделната ни Политика за поверителност, която следва да прочетете внимателно.
За повече подробности относно нашата Политика за поверителност вижте:

Webrating.bg ще предприеме всички законни и разумни мерки да предпази личната информация на своите потребители.

4. Правила, които очакваме да спазвате като потребители на Webrating.bg: 

4.1 Вашето членство в платформата 
Тези права и задължения се прилагат относно всички членове и всички типове потребителски профили на платформата Webrating.bg – профили на юридически и физически лица, извършващи търговска или друга дейност.

а) Вашият членски профил в платформата Webrating.bg е безплатен. Премиум услугите са достъпни за някои потребителски профили и може да изискват заплащане. Webrating.bg ще ви информира в случай на изискуеми такси, преди да заявите каквито и да е Премиум услуги. Вие имате правото да решите да не заявявате тези услуги.

б) Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страница на Webrating.bg, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

в) Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на Webrating.bg, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

г) Длъжен сте да предоставяте вярна информация за своята Интернет страница, като уведомявате платформата Webrating.bg за нейната актуализация или в случай, че представител на Webrating.bg не се свърже с вас.

д) Не трябва да заявявате създаване на чужд профил или да използвате такъв без разрешение.

е) В случай че Webrating.bg деактивира Интернет страницата ви, вие няма да създавате друг без разрешение от нас.

й) Вие се съгласявате да използвате платформата Webrating.bg по почтителен начин и да не публикувате обидно или подвеждащо съдържание.

Интернет страниците на юридическите и физически лица преминават процедура по верификация от Webrating.bg. Webrating.bg не може да гарантира идентичността на всички профили използващи услугите на дигиталната платформа.

4.2 Известия, системни съобщения и реклама
Рекламите играят голяма роля в поддръжката и предоставянето на услугите на Webrating.bg.
За да контролирате какви съобщения да получавате от Webrating.bg по имейла си, моля прегледайте настройките на профила си.

4.3 Права на интелектуална собственост 
УЕБРЕЙТИНГ ЕООД си запазва всички права на интелектуална собственост върху дигиталната платформа, включващи лого и други търговски марки, марки за услуги, дизайни или регистрирани марки, техническо или интелектуално специфично знание, необходимо за изпълнение на задачите на членовете ни.

а) Не трябва да използвате авторски права на УЕБРЕЙТИНГ ЕООД или търговски или други подобни марки, които могат да доведат до объркване, освен когато имате предварителното изрично писмено съгласие на УЕБРЕЙТИНГ ЕООД.

б) Не трябва да копирате или използвате информация, съдържание или данни на дигиталната платформа Webrating.bg, освен когато имате предварителното изрично писмено съгласие на УЕБРЕЙТИНГ ЕООД.

в) Не трябва да копирате, модифицирате или създавате производни варианти на платформата Webrating.bg, нейните услуги или друга свързана технология, освен когато имате предварителното изрично писмено съгласие на УЕБРЕЙТИНГ ЕООД.

д) Не трябва да прилагате инженерни методи, декомпилирате, демонтирате, дешифрирате или по друг начин опитвате да извлечете сорс кода на платформата или друга свързана технология или на части от тях.

е) Не трябва да отстранявате каквито и да е известия относно авторски права, търговски марки или други права на собственост, съдържащи се в или на платформата Webrating.bg или в съдържанието й.

5. Права на потребителя 

5.1 Споделяне на съдържание на дигиталната платформа Webrating.bg
Като член на платформата Webrating.bg вие притежавате съдържанието и информацията, която предоставяте да публикуваме в нея. Вие предоставяте на УЕБРЕЙТИНГ ЕООД само неексклузивен световен лиценз, прехвърлим и с възможност за сублицензиране относно правото да използва, копира, модифицира, разпространява, публикува и обработва информация и съдържание, което сте предоставили чрез платформата Webrating.bg, без нуждата от допълнително съгласие, известие и/или компенсация за вас или други лица. Тези права са ограничени, както следва:

а) Може да прекратите този лиценз за определено съдържание, като съобщите писмено да се изтрие съответното съдържание от платформата Webrating.bg.

б) Webrating.bg няма да включва вашето съдържание в реклами за продукти и услуги на трети лица ( включително спонсорирано съдържание) на други трети лица без вашето изрично дадено съгласие. Webrating.bg има правото да показва реклами в близост до вашето съдържание и информация без компенсация за вас или други лица.

в) Други посетители/потребители на дигиталната платформа Webrating.bg могат да получат достъп до вашето съдържание и информация и да ги споделят в зависимост от видимостта, която сте разрешили за вашето съдържание на платформата Webrating.bg.

г) Webrating.bg може да редактира и променя формата на вашето съдържание (като например превеждайки, модифицирайки размера, подредбата или типа на файла или отстранявайки метаданни), но няма да променя смисъла на вашия изказ.

5.2 За да се запази релевантно съдържанието за потребителите в платформата Webrating.bg и в съответствие с приложимото право, вие се съгласявате със следните условия:

а) Webrating.bg може да осъществява достъп, съхранява и използва всяка информация, която предоставяте в съответствие с тези Правила и Условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки.

б) Webrating.bg е дигитална платформа за индексиране по най-ефективния начин на съществуващите в нея интернет страници.

в) Когато изпращате предложения или давате обратна връзка на УЕБРЕЙТИНГ ЕООД относно неговите Услуги, вие се съгласявате че УЕБРЕЙТИНГ ЕООД може да ги използва и споделя (но не е задължено) за всяка цел без компенсация за вас.

5.3 Ограничения 
УЕБРЕЙТИНГ ЕООД има правото да променя, преустановява временно или прекратява всяка услуга. УЕБРЕЙТИНГ ЕООД не е задължено да съхранява, поддържа или предоставя копие на всяко съдържание или информация, които потребителите са публикували, освен в изрично предвидените от закона случаи.

УЕБРЕЙТИНГ ЕООД си запазва правото да ограничи ползването на платформата, включително броя на интернет страниците на членовете си.

УЕБРЕЙТИНГ ЕООД си запазва правото да ограничи, преустанови временно или закрие потребителски профил, в случай на подозрение за нарушение на това СПОРАЗУМЕНИЕ.

6. Промени 

Периодично можем да изменяме/актуализираме настоящите Общи правила и условия, Политика за поверителност и Политика за бисквитките. В случай, че направим каквито и да промени, ще ви уведомим чрез повикване или съобщение, за да ви дадем възможност да прегледате промените, преди да влязат в сила. В случай, че продължите да използвате нашите услуги, след като периодът на известието е изтекъл и промените са влезли в сила, това ще означава, че сте се съгласили с изменените/актуализирани Общи правила и условия, Политика за поверителност и Политика за бисквитките.

В случай че не сте съгласни с тези промени, следва да спрете използването на дигиталната платформа и да прекратите вашето членство в съответствие с т. 9 Прекратяване.

7. Прекратяване  

7.1 Прекратяване от потребител 
Може да прекратите това СПОРАЗУМЕНИЕ по всяко време, като просто спрете да използвате нашите услуги и/или закриете профила си чрез изпращане на имейл на hello@webrating.bg. При прекратяване вие губите правото да осъществявате достъп или използвате платформата като член.

7.2 Прекратяване от УЕБРЕЙТИНГ ЕООД

УЕБРЕЙТИНГ ЕООД може да прекрати това СПОРАЗУМЕНИЕ, като изпрати имейл до вас в следните случаи:

а)  В случай, че УЕБРЕЙТИНГ ЕООД престане да поддържа и експлоатира платформата;

б) В случай, че УЕБРЕЙТИНГ ЕООД смята, че предоставяте невярна информация на профила си или в съдържанието си или че сте под минимално изискуемата за използване на платформата възраст.

в) В случай, че УЕБРЕЙТИНГ ЕООД смята, че нарушавате задълженията си като член.

г) В случай, че УЕБРЕЙТИНГ ЕООД смята, че нарушавате правата на други лица или застрашавате сигурността на дигиталната платформа Webrating.bg или други лица.

д) В случай, че към използваната от вас Интернет страница системно не плащате изискуемите според вашето допълнително писмено споразумение парични суми.

е)  В случай, че нарушите тези правила и условия по всякакъв друг начин.

7.3 Дори и след прекратяване на СПОРАЗУМЕНИЕТО, в сила остават: 

а) Правата на УЕБРЕЙТИНГ ЕООД да използва и разкрива обратната връзка от потребителите;

б) Правата на останалите потребители да споделят повторно съдържанието и информацията, публикувани от прекратили участието си в платформата потребители, ограничени до обхвата на вече споделеното и копираното преди прекратяването;

в) Точки 6,9 и 10 от това СПОРАЗУМЕНИЕ;

г) Всякакви дължими суми, от която и да е страна преди прекратяването, остават дължими и след прекратяването.

8. Разрешаване на спорове 

а) Всички клаузи ще бъдат регулирани от българското законодателство без оглед на нормите за стълкновение на закони.

б) Всеки спор във връзка с тези правила и условия ще бъде решаван по взаимно съгласие и разрешаван според законите на Р. България.

в) В случай, че някой предяви претенция срещу УЕБРЕЙТИНГ ЕООД, свързан с действия на потребители, съдържание или информация на дигиталната платформа Webrating.bg, качени от потребители, потребителят ще обезщети УЕБРЕЙТИНГ ЕООД за всички вреди, загуби и разходи от всякакъв вид (включително разумни правни такси и разноски) свързани с такъв иск.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

OPC – Онлайн решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN

KZP – Комисия за защита на потребителите

https://kzp.bg/

CPC – Комисия за защита на конкуренцията

https://www.cpc.bg/